سوال مهمی کفسابی

سوال مهمی کفسابی که درمورد کفسابی کف سابی وجود دارد؟

سوال مهمی کفسابی

سوال مهمی کفسابی


کفشویی و کفسابی چه فرق های باهم دارند و هرکدام در کجا استفاده می شود.

سوال مهمی کفسابی
کفسابی کف سابی خوب

کفسابی با سابیدن سطح سنگ و لایه برداشتن از سطح سنگ انجام می شود.

این در حالی است که کفشویی با کفسابی فرق دارد و نماشویی بادستگاه های تمیز کاری با فرچه های مخصوص خود و یالقمه زدن نرم است

کفسابی کف سابی فایده بسیار مهمی و ماندگاری بسیار زیادی برای عمر سطح اولیه سنگ دارد.

این درحالی است که برای کف شویی اگر بخواهیم همیشه تمیز بماند نیاز به کفشویی کردن دوره ای داریم

سوال های مهمی که درمورد کفسابی کف سابی وجود دارد؟

برای اینکه خروجی بهتری داشته باشنم در کفسابی کف سابی از دستگاه های با قدرت بالایی انجام شود تا خروجی بهتری داشته باشد

برای کفشویی چون آسان تر از کفسابی کف سابی است از دستگاه های ضعیف تر استفاده می شود

در کفسابی مقایسه کردن های زیاد و جود دارد که در بخش بعد به چند نمونه ی دیگر آن ها می پردازیم

کف سابی و پولیش کاری چه فرق هایی باهم دارندو درکجا ها استفاده می شوند؟

اکثر این کارها زیرمجموعه ای کفسابی هستند مانند همین پولیش کاری که در کفسابی استفاده می شود

پولیش کاری در زمانی که کفسابی به پایان رسیده است استفاده می شود که با لقمه های انجام می شود

و برای جلا دادن استفاده می شود که به این کار در کفسابی کف سابی پولیش کاری گفته می شود.

و سوال دیگر این است که لقمه چیست و در سابزنی و کفسابی کف سابی به چه دردی می خورد

لقمه به کفشک هایی گفته می شود که زیر دستگاه های کفسابی وصل شده است و این لقمه ها،

تماس مستقیم با سطح سنگ دارد و کار اصلی ساب زنی را همین لقمه ها انجام می دهند و اینکه

هرچه سایز لقمه بیشتر باشد یعنی اینکه ذرات زیادی در سنگ و جود دارد

 

 

 

کفسابی نماشویی

نمونه کفسابی سیفی عملیات و کارهای کفسابی سیفی به صورت زیر

نمونه  کفسابی

نمونه کفسابی

کفسابی کف سابی سیفی عملیات و کارهای کفسابی سیفی

نمونه کفسابی
نماشویی خدمات کفسابی سیفی

کارهای که زیر نظر کفسابی سیفی انجام می شوند را می توان اینگونه تعریف کرد

کفسابی کف سابی با فرچه سیمی:

در این عملیات سنگ ها با فرچه های سیمی سابیده می شوند و بسیار تمیزو زیبا می شوند

اما آیا اینکار برای همیشه باقی می ماند نه بعد از زمانی سنگ ها دوباره کثیف و به حالت اولیه بر میگردد

شاید خیلی ها بپرسند چرا ؟؟؟؟؟

باید بگوییم دراین روش سنگ ها شفافیت لازم برای دفع کثیفی را به دست نمی آورند.

سابیدن کامل سنگ در کفسابی کف سابی سیفی

سابیدن کامل سنگ برای لایه برداری و یکنواخت کردن سنگ است که این کار در چند مرحله انجام می شود

ودر آخرین مرحله با دقت بسیاز زیاد ساب براق کننده زده می شود تا سنک به براقیت لازم برسد

سابیدن بازرین این مرحله بسیار مهم است سابیدن بازرین

بعضی از سنگ ها هستند که  از همان اول داری مشکل بوده و وقتی که ساب زده می شود

در سنگ ها سوراخ هایی ایجاد می شود که با زرین می توان سوراخ های آن را پرکرد وبعد ازآن که

زرین خشک شود می توان آن هارا دوباره با دستگاه های کفسابی کف سابی دوباره ساب زد

این کار شبیه کفسابی کامل هست با این فرق که در وسط کفسابی کف سابی زرین کاری نیز اضافه می شود.

کفسابی کف سابی سیفی

کفسابی کف سابی موزاییک

کفسابی کف سابی

دلیل اینکه در ساختمان ها کفسابی کف سابی استفاده می شود چیست

وقتی که کاری برای ساختمان خود انجام می دهید مانند موزاییک و یا سنگ ممکن است آن ها به صورت دقیق و مرتب نباشند

در این موقع است که کفسابی کف سابی می تواند بهترین روش برای یک دست کردن و صاف کردن سنگ ها باشد

واین مشکل را کلا برطرف کند و نمایی زیبایی بدهد