کف سابی کفسابی و علت های کفسابی به همراه ساب زنی

کف سابی کفسابی و علت های کفسابی به همراه ساب زنی

۱٫کف سابی کفسابی دراولین قدم برای پاک کردن ناخنک سنگ ها و بالاو پایین بودن آن ها به کار می رود.
۲٫کفسابی برای یک نواخت شدن سطح سنگ و یکنواخت شدن سنگ ها انجام می شود.

کف سابی کفسابی و علت های کفسابی به همراه ساب زنی
کف سابی کفسابی و علت های کفسابی به همراه ساب زنی

۳٫کف سابی کفسابی پاک کردن و از بین بردن انواع سیمان ،گج ،سنگ،رنگ ،جرم ،مات بودن انواع سنگ و … استفاده می شود.
۴٫کف سابی کفسابی ایتالیای برای شفاف شدن ، درخشیدن وبراقیت انواع سنگ ها به کار می رود که کف سابی کفسابی تاثیر فوق العاده ای دارد.