کفسابی چه مزایایی دارد؟

بعد از اتمام سنگ کف برای یکدست کردن همه سطوح بین سنگ ها با هم عملیات کفسابی اجرا می شود ،از مزایای اجرای کفسابی میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

مزایای کفسابی برای ساختمان و پارکینگ

شفافیت و براق بودن کف بعد از کفسابی خیلی زیاد می شود و زیبایی مضاعفی پیدا می کند
یکپاچه شدن کار و برطرف شدن پستی و بلندی های میان سنگ ها
بعد از کفسابی رویه کف به صورتی صاف می گردد که با چشم بسته و بوسیله برخورد دست نیز نمی توان مرز میان سنگ ها را شناسایی کرد
رویه بند های میان سنگ ها صاف و شفاف میشود و با گذشت زمان کمتر کدری و کثافات را به خود جذب می کنند
نظافت کف خیلی آسانتر می گردد و بعد از انجام نظافت ، جذابیت کف زیادتر می شوذ
استحکام و پایداری و دوام سنگ کف زیاد می شود ، به خاطر کفه کف یکپارچه شده و در اثر رفت و آمدهای زیاد سنگ ها کمتر لق می شود

مزایای کفسابی برای ساختمان و پارکینگ

مزایای کفسابی برای ساختمان و پارکینگ

مزایای کفسابی برای ساختمان و پارکینگ